Καντίνα της Αννούλας 5.3.0 [free]

기술

Download the app and try it all! Order delicious sandwiches, roasts, salads now from the Annoulas Canteen app!

이전 버전

Free Download QR 코드에 의해 다운로드
  • 앱 이름: Καντίνα της Αννούλας
  • 종류: 라이프스타일
  • 앱코드: com.smartup.smartdelivery.kantina_tis_annoulas
  • 버전: 5.3.0
  • 요구 사항: 5.0이상
  • 파일 크기 : 32.19 MB
  • 업데이트: 2023-05-26